Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Information for modeler-Πληροφορίες για τoν μοντελιστή 

 (1940-1941) Brixia 45mm mortar Nov. 1940 - During the first battles, the Greeks capture a lot of Italian equipment, including Brixia mortars. Apr. 1941 - Capitulation to the Germans. It is not known whether the Greeks fighting in the Middle East acquired more Brixia mortars from their allies. Apr. 1941 - Capitulation to the Germans. It is not known whether the Greeks fighting in the Middle East acquired more Brixia mortars from their allies. Specifications Brixia Model 35 light mortar Action Weight: 15.5 kg Shell Weight: 256 g Length of barrel: 260 mm Caliber: 45 mm Range: 530 m Rate of fire: 8 to 15 rounds/min. In ideal conditions, well-trained troops could achieve 18 rounds/min Muzzle velocity: 83 m/s Traverse: 20° Elevation: +10° to +90°
 Έλληνες στρατιώτες βάλουν με όλμο brixia


brixia 45mm  (πολεμικό μουσείο Αθηνών )