Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

weathering road wheels with pigment powder 

 Τεχνική για το λέρωμα εδαφιαίων τροχών στα άρματα με pigments